Kondolencje dla Pana dr hab. Artura Myny, prof. UMCS oraz Pani kustosz mgr Hanny Myny

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mamy

Pana dr hab. Artura Myny, prof. UMCS 

Wyrazy głębokiego współczucia składa społeczność Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    26 marca 2021