GISday 2021 - harmonogram

Przedstawiamy harmonogram tegorocznego GISday 2021.

GISday 2021 na UMCS to wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT. 

W tym roku odbędzie się on w formie zdalnej, 17 listopada 2021. Transmisja będzie dostępna na kanale YouTube Koła (link).

Prelekcje

9:20 - „Projekt Polegli1939 jako przykład wykorzystania web-GIS i danych crowdsourcingowych w badaniach historyczno-wojskowych” - dr Mateusz Zawadzki
9:40 - konkurs
9:50 - „John Snow – od epidemii do GIS” - dr hab. Leszek Gawrysiak
10:20 - „Standardy i normy w informacji geograficznej” - dr Bartłomiej Bielawski
10:45 - „Wyzwania algorytmizacji rzutowania położenia pojazdów na podstawie danych GNSS i tras przejazdu z wybranych modeli sieci drogowej" - dr Jakub Kuna
11:05 - konkurs
11:15 - „Machine learning i artificial intelligence. O co właściwie w tym chodzi?” - mgr inż. Filip Begiełło
11:35 - konkurs
11:45 - „Czym jest GIS w Polsce - pamiętnik doświadczeń” - Paweł Gajewski - GIS Support
12:10 - „Ogólnodostępny interfejs PolaMap dla QGIS” - Grzegorz Krzywicki - GIAP

Warsztaty

12:30 - Tworzenie gry komputerowej ,,Flappy Bird" w silniku Unity:Unity jako intuicyjny i wszechstronny silnik do tworzenia gier pozwoli na stworzenie kultowej gry "Flappy Bird". Ten warsztat będzie obejmował obsługę Unity, tworzenie obiektu, komponentów czy skryptu.

14:00 - Podstawy programowania w języku Python - ,,Wisielec": Język Python to dynamicznie interpretowany język programowania zawierający najlepsze rozwiązania i intencje innych języków programowania. Do największych zalet stosowania tego języka należą interaktywność, klarowność i czytelność kodu źródłowego.

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2021