Zaproszenie do udziału w obchodach międzynarodowego Dnia GIS-u

Studenckie Koło  Naukowe Geoinformatyków oraz Pracownia Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie mają zaszczyt zaprosić Pracowników oraz Studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS  w Lublinie  do udziału w obchodach międzynarodowego Dnia GIS-u “GIS Day 2015 UMCS”. Tegoroczna edycja  wydarzenia odbędzie się w środę 18 listopada.

Celem wydarzenia jest propagowanie GIS jako narzędzia, a sama inicjatywa oraz towarzyszące jej warsztaty będą doskonałą okazją do nauki, prezentacji osiągnięć, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń zarówno dla naukowców jak i praktyków, którzy w swojej pracy wykorzystują GIS. Sądzimy, że GIS Day 2015 jest dobrą okazją do poszerzania swojej wiedzy na temat Systemów Informacji geograficznej oraz szerokiej palety ich zastosowań.

Z poważaniem,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Joanna Borowska
Aleksandra Dąbrowska

    Aktualności

    Data dodania
    17 listopada 2015