GeoSTART program w ramach którego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej podjął współpracę z firmą ProGea Consulting. Przedsięwzięcie polega na pomocy studentom piszącym swoje prace dyplomowe poprzez udostępnianie licencji na specjalistyczne, komercyjne oprogramowanie służące do przetwarzania danych LiDAR pochodzących z lotniczego skaningu laserowego.

Lotniczy skaning laserowy jest technologią bardzo szczegółowego pomiaru powierzchni ziemi dokonywanego za pomocą skanera umieszczonego na samolocie. W związku z jej rosnącą popularnością coraz częściej jest ona obiektem badań oraz prac naukowych.

Należy wspomnieć, że studentom korzystającym z tych rozwiązań poza dostępem do programów przysługuje merytoryczne wsparcie pracowników firmy ProGea Consulting w dziedzinie obsługi udostępnionych narzędzi.

Programy, z których korzystać mogą magistranci UMCS to:

  • LP360 Advanced formy QCoherent (więcej o aplikacji tutaj)
  • LiS Desktop firmy LASERDATA (więcej o aplikacji tutaj)


 

Więcej informacji o programie GeoSTART znajdą Państwo pod tym adresem - ProGea.pl - GeoSTART.

Koordynator: mgr Piotr Demczuk (demczuk@umcs.pl)