Przewodnik dla kadry dydaktycznej "Kryzys dydaktyczny - co dalej?"

Miło nam poinformować, że w ramach projektu "Dostępny UMCS" został opracowany przewodnik dla kadry dydaktycznej "Kryzys dydaktyczny i co dalej?".
Celem niniejszego opracowania jest m.in. przedstawienie informacji na temat kryzysów psychologicznych oraz specyfiki trudności, których mogą doświadczać nauczyciele akademiccy w swojej pracy, dostarczenie informacji na temat specyfiki funkcjonowania studentów – w kontekście okresu rozwojowego oraz w kontekście doświadczanych trudności (niepełnosprawności, kryzysów, problemów), przedstawienie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych w pracy dydaktycznej, co może być pomocne w podnoszeniu efektywności procesu dydaktycznego, przedstawienie propozycji sposobów radzenia sobie z przeżywanymi stresem i kryzysami emocjonalnymi.

Przewodnik do pobrania.

    Aktualności

    Data dodania
    5 stycznia 2021