Collegium Invisible

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej rekrutacji do Collegium Invisibile!

Szukasz nowych wyzwań intelektualnych?

Chcesz studiować pod kierunkiem wybitnych naukowców?

Zależy Ci na tym, aby dzielić się z innymi swoją wiedzą i pasją?

Interesuje Cię nietypowa dziedzina wiedzy?

Jesteś ambitny i angażujesz się w działalność społeczną?

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej rekrutacji do Collegium Invisibile!

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile jest najstarszą w Polsce organizacją oferującą indywidualny system kształcenia studentom polskich uczelni. Jego podstawą jest tutorial, program
rozwoju naukowego odwołujący się do relacji mistrz - uczeń. Collegium Invisibile umożliwia swoim członkom rozwój zainteresowań oraz podnoszenie poziomu wiedzy poprzez indywidualną współpracę z najwybitniejszymi przedstawicielami nauki, a także udział w projektach badawczych i społecznych przez okres siedmiu lat lub do momentu otrzymania tytułu doktora.
O przyjęcie do Collegium Invisibile mogą ubiegać się studenci uczelni wyższych będący w chwili składania aplikacji studentami II lub III roku studiów licencjackich bądź inżynierskich, I roku studiów magisterskich uzupełniających oraz II, III lub IV roku studiów magisterskich jednolitych wszystkich kierunków.
Rekrutacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na wypełnieniu przez kandydata specjalnego formularza oraz nadesłaniu pracy pisemnej o charakterze naukowym (objętość  maksymalnie 3500 słów). Wypełniony formularz oraz praca pisemna będą podstawą do  przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w etapie drugim. Przedmiot rozmowy może nie być identyczny z przewidywaną dziedziną studiów w Collegium. Jej celem jest przede wszystkim sprawdzenie  predyspozycji i motywacji kandydata do studiów w Collegium.
Osoby zainteresowane członkostwem w Collegium Invisibile proszone są o wypełnienie formularza aplikacyjnego http://rekrutacja.ci.edu.pl/formularz.php oraz o przesłanie na adres Stowarzyszenia rekrutacja@ci.edu.pl pracy pisemnej o charakterze naukowym najpóźniej do dnia 28 lutego 2015 roku. Formularz zostanie otwarty 18 grudnia 2014 roku. Rozmowy wstępne z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu odbędą się prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia.
Po szczegółowe informacje na temat rekrutacji zapraszamy na oficjalną stronę Stowarzyszenia: http://www.ci.edu.pl/. Istnieje także możliwość skontaktowania się z Collegium poprzez  stronę na Facebooku.

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Elżbieta Kubiak
    Data dodania
    15 stycznia 2015