Zmarł Prof. dr hab. Józef Wojtanowicz


Dziekan i Prodziekani Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z głębokim żalem zawiadamiają, że 11 stycznia 2015 r. zmarł Prof. dr hab. Józef Wojtanowicz . Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 stycznia 2015 r. o godz. 12.00 w miejscowości Groble koło Rudnika.Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 11 stycznia 2015 r. zmarł

Prof. dr hab. Józef Wojtanowicz

Geograf
Emerytowany profesor zwyczajny
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Specjalista w zakresie badań współczesnych procesów
geomorfologicznych oraz stratygrafii i paleogeografii czwartorzędu
Badacz przemian krajobrazu kulturowego

Prodziekan (1981-1987) oraz Dziekan (1996-1999) Wydziału Biologii
i Nauk o Ziemi
Dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi (1987-1991)
Kierownik Zakładu Geografii Fizycznej i Paleogeografii (1993-2006)

Wieloletni członek Senatu UMCS

Wieloletni redaktor sekcji geograficznej wydawnictwa Annales UMCS

Członek Komitetu Badań Geograficznych
i Komitetu Badań Czwartorzędu PAN

Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego
i Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

W osobie Profesora, społeczność akademicka Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej
utraciła Mistrza i Nauczyciela, Człowieka prawego i szlachetnego,
o nieocenionych zaletach charakteru

Dziekan i Prodziekani
Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

 


Uroczystości pogrzebowe
odbędą się w dniu 15 stycznia 2015 roku (czwartek)
w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 12.00
w miejscowości Groble k. Rudnika n. Sanem

Dla osób chcących uczestniczyć w uroczytościach
pogrzebowych zapewniamy transport. Wyjazd autokarem
z parkingu przy Wydziale Artystycznym w dniu 15.01.2015 r.
o godz. 9.15 (Al. Kraśnicka 2cd)


 

 

    Aktualności

    Data dodania
    13 stycznia 2015