Zaliczenia szkoleń ogólnouniwersyteckich - do 12 lutego

12.02.2016 r. o godzinie 12:00 zakończy się możliwość zaliczenia szkoleń ogólnouniwersyteckich (BHP, etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów, przysposobienie biblioteczne) dla osób rozpoczynających studia na naszej uczelni.

Prosimy osoby, które nie zaliczyły dotychczas szkoleń o jak najszybsze przeszkolenie się i rozwiązanie testów na platformie: http://szkolenia.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/.

Odbycie szkoleń jest warunkiem zaliczenia semestru.

    Aktualności

    Data dodania
    10 lutego 2016