XXXV Debata Studencka - Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce "Przepis na Smart City" Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce

W poniedziałek 12 grudnia 2016 roku, na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się XXXV Studencka Debata z cyklu „Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce” organizowana cyklicznie przez członków „Studenckiego Koła Naukowego Planistów Smart City” pod kierownictwem dr Dagmary Kociuby. Debata odbyła się pod hasłem „Przepis na Smart City”. Prelegentkami były pani dr Dorota Sikora-Fernandez oraz pani dr hab. Justyna Danielewicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W Debacie uczestniczyli studenci UMCS, ponad to na sali gościliśmy również przedstawicieli kadry naukowej w osobie prof. Mariana Harasimiuka oraz p. Roberta Żyśko z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Moderatorem debaty była Dominika Mazur z SKNP.

Jak zauważyła dr Dagmara Kociuba, witając gości, temat debaty łączył się z przyjęciem przez SKNP przed dwoma tygodniami nazwy Smart City.

Czym jest samo pojęcie „smart city”? Najprościej tłumacząc jest to miasto inteligentne. Samo pojęcie zostało zaczerpnięte z książki „Digital City” pod redakcją T. Ishidy i K.Isbister, w której „smart city” było przedstawione jako wirtualna przestrzeń miasta kreowana za pomocą infrastruktury informatycznej, miasto cyfrowe, czy miasto szybkiej komunikacji w sensie wydajnych sieci transportowych, ale też szybkiego przesyłu informacji w sieci. Obecnie „smart city” to miasto bardzo innowacyjne, z rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną, posiadające instytucje badawcze i rozwojowe, uczelnie wyższe, kładące nacisk na bycie ekologicznym oraz posiadające wszelkie udogodnienia dla poprawy jakości życia mieszkańców miasta.

Nasi goście pokazali nam ranking właśnie takich „smart” miast. Na pierwszym miejscu znalazł się Nowy Jork, dalej Londyn, a trzeci był Paryż. Na przykładzie Bogoty, Kurytyby, czy Montpellier można było zauważyć, że za byciem miastem inteligentnym stoją innowacyjne rozwiązania dotyczące transportu publicznego, takie jak hybrydowe autobusy, czy specjalnie wydzielone pasy ruchu. Panie prelegentki naświetliły sytuacje polskich miast. Jak na razie żadne z nich nie spełnia w pełni kryteriów „smart city”. Według przeprowadzonych w latach 2012-2014 badań miastami którym niewiele brakuje do statusu „miasta inteligentnego” są m.in. Trójmiasto, Gliwice, czy Częstochowa. Według naszych gości najlepszym sposobem by polskie miasta stały się bardziej „smart” jest ich rewitalizacja, zwłaszcza w sferze społecznej oraz wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

W czasie dyskusji padło wiele pytań dotyczących „smart city” w Polsce, głównie sposobu prowadzenia badań na ten temat oraz ich wyników. W trakcie dyskusji zauważyliśmy, główne przeszkody w polskim systemie administracyjnym, który utrudnia realizacje koncepcji „smart city”,ale też poprawę stanu innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w polskich miastach, m.in. w Lublinie,  w ciągu ostatnich dwóch lat.

Debata odbyła się pod patronatem JM Rektora UMCS prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Sławomira Terpiłowskiego, prof. nadzw.

Karolina Rogowska

    Aktualności

    Data dodania
    21 grudnia 2016