XXVI Studencka Debata „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce” - "Żmigród - z przeszłości do przyszłości, czyli jak zmieniła się ulica"

W poniedziałek 11 stycznia 2016 roku, na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się pierwsza w roku kalendarzowym 2016, XXVII Studencka Debata z cyklu „Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce” organizowana cyklicznie przez członków Studenckiego Koła Naukowego Planistów pod kierownictwem dr Dagmary Kociuby.

Tym razem tradycyjna forma debaty została zastąpiona warsztatami zorganizowanymi pod hasłem: "Żmigród - z przeszłości do przyszłości, czyli jak zmieniła się ulica", które poprowadziła Pani Alina Bąk z Domu Słów. Gościem specjalnym był Pan Dariusz Brzozowski – Dyrektor Oddziału Planowania Przestrzennego Departamentu Polityki Regionalnej UMWL. W debacie uczestniczyli studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego.

Dom Słów jest interdyscyplinarną instytucją artystyczno-edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym. Powstał w oparciu o istniejącą od 2008 roku Izbę Drukarstwa, działającą przy ul. Żmigród 1. Program Domu Słów ma podkreślać znaczenie słowa zarówno mówionego jak i drukowanego w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych. Obok działań popularyzujących proces powstawania książki prowadzone są tam programy promujące czytelnictwo.

Z uwagi na położenie w sercu zdegradowanego obszaru Śródmieścia Dom Słów inicjuje wiele projektów o charakterze społecznym skierowanych do najbliższego otoczenia. Stąd inicjatywa nawiązania współpracy z mieszkańcami okolicznych kamienic mająca na celu zagospodarowanie wspólnego podwórka. Pani Alina wspomina, że wszystko zaczęło się od pączków, które przygotowane były na poczęstunek dla mieszkańców kamienic, którzy byli zaproszeni na spotkanie z Domem Słów. Gdy nikt się na nim nie pojawił, pracownicy sami zanieśli je mieszkańcom. Było to w jakimś stopniu przełamanie lodów. Od tego czasu podwórko zaczęło się zmieniać, a razem z nim zmieniło się nastawianie mieszkańców, którzy docenili starania o otaczającą ich przestrzeń i sami włączyli się w porządki, odmalowanie elementów małej infrastruktury i garaży oraz posadzenie kwiatów. Przyczyniło się to do ożywienia tej przestrzeni i zacieśnienia więzi społecznych. Od tej pory aranżowane są tam przestrzenie nawiązujące do wybranych bajek i opowieści. Do tej pory były to „Mały Książę” i „Muminki”, a w tym roku planowana jest inspiracja bajką „Pinokio”. Jest to przykład „małej rewitalizacji”, która została przeprowadzona małymi nakładami finansowymi, przy aktywnym udziale społeczeństwa i którą należy powielać w innych tego typu miejscach.

W części warsztatowej zadaniem uczestników było kreatywne zaaranżowanie przestrzeni ulicy Żmigród, podwórza Domu Słów oraz sąsiadującej z nim zaniedbanej i opuszczonej działki po dawnej stacji kontroli pojazdów. Uczestnicy pracowali w podzespołach, a następnie po burzy mózgów przedstawili własne pomysły. Ciekawym rozwiązaniom nie było końca.

Na wyłączonym z ruchu fragmencie ul. Żmigród zaproponowano utworzenie woolnerf’a. Nowe, jaśniejsze oświetlenie sprawi odbiór tego miejsca jako bardziej bezpiecznego. Bezpieczeństwo, zwłaszcza zimą, ma również zapewnić barierka zamocowana przy schodach w formie żmija nawiązującego do nazwy ulicy. Ze Żmigrodu rozpościera się widok na Katedrę i wieżę Trynitarską, który będzie można podziwiać z ustawionych tam ławek. To wszystko otoczone będzie kwietnikami na parapetach i metalowymi donicami z drzewkami. Na osłonkach donic mogą być wycięte litery lub cytaty. Dzieci na pewno chętnie skorzystają z rozkładanej huśtawki, a przechodzenie z ławek zamocowanych przy ścianach budynków.

Teren przy nieużytkowanej stacji kontroli pojazdów również mógłby spełniać funkcje rekreacyjne i być miejscem spotkań. Zaplanowano w tym miejscu ławki i stoliki z palet oraz miejsca do gry np. w szachy.

Podwórko zaprojektowano w nawiązaniu do bajki „Pinokio” ze sceną, na której można odgrywać przedstawienia, wielorybem służącym jako siedzisko dla widzów, czy komórkami z judaszami w drzwiach, przez które można oglądać ciekawe ilustracje.

To tylko namiastka pomysłów na jakie wpadli uczestnicy warsztatów. Mamy nadzieję, że z pomocą zarówno członków SKNP jak i mieszkańców, na wiosnę uda się zrealizować chociaż część z nich i zmienić kolejne zdegradowane tereny Lublina w przyjazną jej mieszkańcom przestrzeń.

Debata odbyła się pod patronatem JM Rektora UMCS prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego, Dziekana Wydziału NoZiGP UMCS prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego oraz Akademickiego Radia Centrum.

Dorota Wolińska (SKNP)
Fot. Dominika Bielak i Karol Tobiański (SKNP)

 

    Aktualności

    Data dodania
    15 stycznia 2016