XLIV Olimpiada Geograficzna na UMCS w Roku Polskiej Geografii

10-11 lutego 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyły się okręgowe zawody II stopnia XLIV Olimpiady Geograficznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Organizatorem zawodów, przy udziale Wydziału NoZiGP oraz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, był Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej. Jego członkowie oraz jurorzy zawodów są w większości pracownikami Wydziału oraz współdziałają w PTG. Z okazji stulecia utworzenia PTG uczniowie, nauczyciele oraz goście zawodów otrzymali pamiątkowe medale.

Do okręgowych zawodów II stopnia przystąpiło 34 uczniów, zakwalifikowanych na podstawie prac pisemnych – najwięcej z Lublina i Zamościa. Zawodników przywitała Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej dr Jolanta Rodzoś, po czym wręczono nagrody za najlepsze prace pisemne. Pierwszą z nich, ufundowaną przez Zarząd Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, otrzymał Kacper Zieliński z Lublina, a wręczył przewodniczący Oddziału, prof. dr hab. Andrzej Miszczuk. Z kolei trzecie miejsce w ogłoszonym przez Komisję Edukacji Gleboznawczej PTG ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę z tematu „Znaczenie gleb dla rozwoju wybranej gminy” zajęła Dominika Zdunek z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Nagrodę wręczył przewodniczący Oddziału Lubelskiego PTG, dr hab. Jerzy Rejman, prof. Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk.

W pierwszym dniu zawodnicy rozwiązywali trzy zestawy zadań. Jedenastu uczniów z najlepszymi wynikami zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu, składającego się z quizu oraz zawodów ustnych – wypowiedzi przy mapie na temat wpływu środowiska przyrodniczego na działalność człowieka lub wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze w wylosowanym państwie lub regionie świata. Po podsumowaniu punktów z wszystkich podejść przewodniczący jury i KO, dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS, ogłosił wyniki zawodów II stopnia. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Tadewicz z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Jej nauczycielką geografii jest mgr Katarzyna Meksuła.

Prodziekan Wydziału NoZiGP, dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. UMCS, wręczyła główną nagrodę ufundowaną przez Wydział, a wszyscy uczestnicy zawodów ustnych otrzymali symboliczne indeksy, uprawniające po zdaniu matury do studiowania na kierunku geografia na UMCS. Troje uczniów z najlepszymi wynikami uzyskało możliwość studiowania na wszystkich wydziałowych kierunkach (obok geografii są to: turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna oraz geoinformatyka). Nagrody za miejsca drugie i trzecie, ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, wręczył kierownik Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu, Jan Kozioł.

Najlepsi uczniowie mają szansę wziąć udział w ogólnopolskich zawodach III stopnia, które w kwietniu tego roku odbędą się w Zamościu. Kilkoro laureatów zawodów centralnych wyjedzie w sierpniu do Kanady na Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną. W ubiegłorocznej edycji, zorganizowanej w Belgradzie, olimpijczycy z Polski byli drużynowo najlepsi, wyprzedając ekipy z Rumunii i USA. Uczniowie z naszego regionu kilkukrotnie już uczestniczyli w dotychczasowych edycjach, dwukrotnie wygrywając w klasyfikacji indywidualnej.

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej
mgr Katarzyna Dobek

Zdjęcia: dr hab. Paweł Zieliński

    Aktualności

    Autor
    Jan Rodzik
    Data dodania
    2 marca 2018