Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jan Rodzik

dr hab. Jan Rodzik
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
Telefon
081 537-68-11
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-7266-0516
Konsultacje

Stacjonarne – środa: 12.00-13.00
on-line – czwartek: 12.00-13.00


Miejsce: pok. 5A, parter

O sobie

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1976 – magisterium na kierunku geografia (specjalność geografia fizyczna) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie; praca magisterska nt.: „Procesy denudacji w zlewni Potoku Witoszyńskiego”; promotor: prof. dr Henryk Maruszczak 
 • 1985 – doktorat w zakresie nauk geograficznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie na podstawie rozprawy nt.: „Morfogenetyczna rola pokrywy śnieżnej w strefie peryglacjalnej Hornsundu (SW Spitsbergen)”; promotor: doc. dr hab. Kazimierz Pękala
 • 2013 – habilitacja w zakresie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie; na podstawie zbioru publikacji nt.: „Mechanizm i dynamika rozwoju wąwozów w regionie lubelskim”

Zajęcia dydaktyczne (rok akademicki 2021/2022):

 • Współczesne problemy gospodarki przestrzennej – konwersatorium (Gospodarka przestrzenna, IV rok I stopnia)
 • Zrządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej – konwersatorium (Gospodarka przestrzenna, IV rok I stopnia)
 • Globalne problemy środowiskowe - konwersatorium (Geografia, I rok II stopnia)
 • Roztocze – ćwiczenia terenowe regionalne (Geografia, III rok I stopnia)
 • Środowisko georaficzne Arktyki - wykład fakultatywny (Geografia, II rok I stopnia)
 • Zimowy obóz rekreacyjny – wykład i laboratorium (Turystyka i rekreacja, III rok I stopnia)
 • Turystyka aktywna – wykład i konwersatorium (Turystyka i rekreacja, III rok I stopnia)
 • Przygotowanie pracy licencjackiej – seminarium (Turystyka i rekreacja, III rok I stopnia)
 • Przygotowanie pracy magisterskiej – seminarium (Turystyka i rekreacja, I i II rok II stopnia)

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • Współczesne procesy geomorfologiczne ze szczególnym uwzględnieniem wpływu człowieka
 • Geomorfologiczna rola erozji gleb
 • Ekstremalne procesy geomorfologiczne
 • Uwarunkowania rozwoju wąwozów
 • Analizy środowiskowe pod kątem dawnego osadnictwa
 • Funkcjonowanie środowiska polarnego Spitsbergenu

Wyprawy naukowe:

 • Sierpień 1982 – sierpień 1983, Spitsbergen (Hornsund)
 • Lipiec-wrzesień 1986, Spitsbergen (Bellsund)
 • Czerwiec-sierpień 1987, Spitsbergen (Bellsund)
 • Lipiec-październik 1988, Spitsbergen (Bellsund)
 • Październik 1992 – październik 1993, Spitsbergen (Hornsund)
 • Lipiec 1994 – lipiec 1995, Spitsbergen (Hornsund – kierownik wyprawy)
 • Październik-listopad 1999, Wyspy Zielonego Przylądka
 • Lipiec-sierpień 2014, Spitsbergen (Bellsund)
 • Maj-lipiec 2015, Spitsbergen (Bellsund)
 • Lipiec-sierpień 2016, Spitsbergen (Bellsund)

Najważniejsze artykuły naukowe:

 • Dobrowolski R., Rodzik J., Mroczek P., Zagórski P., Bałaga K., Wołoszyn M., Dzieńkowski T., Hajdas I., Fedorowicz S., 2018; Environmental conditions of settlement in the vicinity of the mediaeval capital of the Cherven Towns (Czermno site, Hrubieszów Basin, Eastern Poland). Quaternary International 493, 258-273.
 • Dotterweich M., Rodzik J., Zgłobicki W., Schmitt A., Schmidtchen G., Bork H-R., 2012; High resolution gully erosion and sedimentation processes, and land use changes since the Bronze Age and future trajectories in the Kazimierz Dolny area (Nałęczów Plateau, SE-Poland). Catena, 95, 50–62.
 • Gawrysiak L., Janicki G., Rodzik J., Stępniewski K., 2002; Odpływ i transport zawiesiny podczas spływu epizodycznego z rolniczej zlewni lessowej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 11, 2 (25), 38-45.
 • Gierszewski P., Rodzik J., 2003; Water erosion and supply of material for fluvial transport under episodic surface flow conditions in the semi-arid zone on Boavista (Cabo Verde). Landform Analysis, 4, 49-56.
 • Janicki G., Kociuba W., Rodzik J., Zgłobicki W., 2010; Ekstremalne procesy geomorfologiczne we wschodniej części Wyżyn Polskich – warunki występowania i oddziaływanie na rzeźbę. Prace i Studia Geogr. WGiSR UW, 45, WUW, 11-28.
 • Janicki G., Rodzik J., Zgłobicki W., 2002; Geomorphic effects of land use changes (a case of the Gutanów loess catchment, Poland). Geografický Časopis, 54, 1, 39-57.
 • Kociuba W., Janicki G., Rodzik J., Stępniewski K., 2015; Comparison of volumetric and remote sensing methods (TLS) for assessing the development of a permanent forested loess gully. Nat. Hazards, 79, 139-158.
 • Rejman J., Iglik I., Paluszek J., Rodzik J., 2014; Soil redistribution and crop productivity in loess areas (Lublin Upland, Poland). Soil & Tillage Research, 143, 77-84.
 • Rejman J., Rafalska-Przysucha A., Rodzik J., 2014; The Effect of Land Use Change on Transformation of Relief and Modification of Soils in Undulating Loess Area of East Poland. The Scientific World Journal, Volume 2014, Article ID 341804, 1-11.
 • Rodzik J., 2006; Wąwozy – naturalne, czy kulturowe elementy krajobrazu? Problemy Ekologii Krajobrazu, 18, 377-382.
 • Rodzik J., Furtak T., Zgłobicki W., 2009; The impact of snowmelt and heavy rainfall runoff on erosion rates in a gully system, Lublin Upland, Poland. Earth Surf. Proces. Landforms, 34, 1938-1950.
 • Rodzik J., Janicki G., 2003; Local downpours and their erosional effects. Papers on Global Change IGBP, 10, 2003, 49-66.
 • Rodzik J., Mroczek P., Wiśniewski T., Zagórski P., 2013; The palaeogeographical conditions of location of a Magdalenian camp at Klementowice (Nałęczów Plateau, E Poland). Archaeologia Polona, 49 (2011), 105-119.
 • Rodzik J., Mroczek P., Wiśniewski T., 2014; Pedological analysis as a key for reconstructing primary loess relief – A case study from the Magdalenian site in Klementowice (eastern Poland). Catena, 117, 50-59.
 • Rodzik J., Niezabitowska-Wiśniewska B., Nitychoruk J., Budziszewski J., Jakubczak M., 2017; Geological and geomorphologic conditions and traces of prehistoric and historic human settlements in the vicinity of Ulów (Roztocze region, southeastern Poland). Studia Quaternaria 34, 2 (2017): 83–97, DOI: 10.1515/squa-2017-0007.
 • Rodzik J., Nitychoruk J., 2017; Abiotic environmental conditions of former settlement in the vicinity of Ulów in Roztocze (SE Poland). Folia Quaternaria 85, Kraków 2017, 65–79, DOI: 10.4467/21995923FQ.17.003.8145.
 • Rodzik J., Terpiłowski S., Godlewska A., Mroczek P., 2015; Contemporary development of an atypical bank gully in the Szwajcaria Podlaska Nature Reserve resulting from human activity (E Poland). Zeitschrift für Geomorphologie, 59 (2015), Suppl. 2, 7-22.
 • Rodzik J., Zagórski P., 2009; Shore ice and its influence on development of shores of the southwestern Spitsbergen. Oceanological & Hydrobiological Studies, 38, suppl. 1, 163-180.
 • Schmitt A., Rodzik J., Zgłobicki W., Russok Ch., Dotterweich M., Bork H-R., 2006; Time and scale of gully erosion in the Jedliczny Dol gully system, south-east Poland. Catena, 68, 124-132.
 • Superson J., Rodzik J., Reder J., 2014; Natural and human influence on loess gully catchment evolution: A case study from Lublin Upland, E Poland. Geomorphology, 212, 28-40.
 • Superson J., Rodzik J., Reder J., Zgłobicki W., Klimowicz Z., Franczak Ł., 2016; Phases of alluvial fan development in a loess area, Lublin Upland, E Poland. Quaternary  International, 399, 31-45.
 • Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagórski P., Wilczyński, J., Nývltová-Fišáková M., 2012; On the periphery of the Magdalenian World. An open-air site in Klementowice (Lublin Upland, Eastern Poland). Quaternary International, 272-273, 308-321 (erratum QI 276-277, 2012, 300).
 • Zagórski P., Mędrek K., Moskalik M., Rodzik J., Herman A., Pawłowski Ł., Jaskólski M., 2019; Short-term development of Arctic beach system: Case study of wave control on beach morphology and sedimentology (Calypsostranda, Bellsund, Svalbard). Polish Polar Research 40, 2, 79-104, DOI: 10.24425/ppr.2019.128368
 • Zagórski P., Rodzik J., Moskalik M., Strzelecki M. C., Lim M., Błaszczyk M., Promińska A., Kruszewski G., Styszyńska A., Malczewski A., 2015; Multidecadal (1960–2011) shoreline changes in Isbjørnhamna (Hornsund, Svalbard). Pol. Polar Res. 36, 4, 369-390.
 • Zgłobicki W., Rodzik J., 2007; Heavy metals in the slope deposits of loess areas of the Lublin Upland (E Poland). Catena, 71, 84-95. 

Rozdziały w monografiach:

 • Dobrowolski R., Rodzik J., Mroczek P., Zagórski P., Bałaga K., Hajdas I., 2016;The early medieval settlement complex at Czermno – the environmental conditions. [in:] Florek M., Wołoszyn M. (eds.) The early medieval settlement complex at Czermno in the ligth of results from past research (up to 2010) – Materia evidence. Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa, vol. 1: 119-140.
 • Harasimiuk M., Dobrowolski R., Rodzik J., 2002; Budowa geologiczna i rzeźba terenu Poleskiego Parku Narodowego. [w:] Radwan S. (red.), Poleski Park Narodowy – monografia przyrodnicza, Lublin, 29-41.
 • Mroczek P., Rodzik J., 2015; The natural environment surrounding the archaeological site in Klementowice – current situation and retrospective. [in:] T. Wiśniewski (Ed.) Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, IA UMCS, Lublin, 235-259.
 • Rejman J., Rodzik J., 2006; Poland. [in:] J. Boardman, J. Poesen (Eds.) Soil Erosion in Europe, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, England, 95-106.
 • Rodzik J., Ciupa T., Janicki G., Kociuba W., Tyc A., Zgłobicki W., 2008; Współczesne przemiany rzeźby Wyżyn Polskich. (red. red. L. Starkel, A. Kostrzewski, A. Kotarba, K. Krzemień) Współczesne przemiany rzeźby Polski. Wyd. UJ, Kraków, 165-228.
 • Rodzik J., Dobrowolski R., Mroczek P., Pidek I.A., Zagórski P., Hajdas I., 2018; The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research (1952-1955) / Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych (1952-1955). [in:] M. Wołoszyn (ed.) U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej / Frühzeit Ostmitteleeuropas 4, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2018, p. 139-167.
 • Rodzik J., Gajek G., Reder J., Zagórski P., 2013; Glacial geomorphology. [in:] P. Zagórski, M. Harasimiuk, J. Rodzik (eds.), The Geographical Environment of NW Part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard), Wydawnictwo UMCS, Lublin, 136-165.
 • Rodzik J., Mroczek P., 2015; Soil probing in the area of the archaeological site in Klementowice as the basis for primary topographic surface reconstruction. [in:] T. Wiśniewski (Ed.) Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, IA UMCS, Lublin, 265-274.
 • Wołoszyn M., Janeczek A., Dobrowolski R., Rodzik J., Mroczek P., Zagórski P., Bałaga K., Pidek I.A., Hajdas I., 2015; Beyond boundaries ... of medieval principalities, cultures and scientific disciplines. Cherven Towns – insights from archaeology, cartography and palaeogeography. [in:] O. Heinrich-Tamaska, H. Herold, P. Straub, T. Vida (eds.) Castellum, civitas, urbs" – Zentren und Elitenimfrühmittelalterlichen Ostmitteleuropa (Centres and Elites in Early Medieval East-Central Europe). Castellum Pannonicum Pelsonense 6. Budapest, Keszthely, Leipzig, Rahden/westf., 177-196.
 • Zagórski P., Rodzik J., Strzelecki C.M., 2013; Coastal geomorphology. [in:] P. Zagórski, M. Harasimiuk, J. Rodzik (eds.), The Geographical Environment of NW Part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard), Wydawnictwo UMCS, Lublin, 212-245.