Warsztaty SmartCity - I LO im. Staszica – „Moja idealna Szkoła”

5 marca 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie odbyły się warsztaty w ramach nowego projektu pt. „Moja idealna szkoła” organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Planistów „SmartCity”. Projekt powstał z inicjatywy opiekuna koła – dr Dagmary Kociuby Warsztaty prowadziły Monika Żyśko i Dominika Mazur, przy wsparciu Emilii Matyjaszczyk oraz Martyny Winiarskiej.

Projekt ma za zadanie rozwijać umiejętności uczestników w zakresie kompetencji miękkich, takich jak: praca w grupie oraz kreatywne i logiczne myślenie. Skierowany jest głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy poniedziałkowych warsztatów stworzyli cztery podobne pod względem funkcji projekty dotyczące obiektów rekreacyjnych.

Pierwsza grupa skupiła się głównie na stworzeniu koncepcji zieleni, wokół której uczniowie będą mogli spędzać czas na przerwach. Drugi projekt nastawiony był na wypoczynek  - w lecie uczniowie mogliby odpoczywać na plaży, zaś w zimie plaża zamieniałaby się w lodowisko, na którym zarówno uczniowie jak i nauczyciele miło spędzaliby czas. Trzeci projekt dotyczył połączenia terenów sportowych ze skwerkiem, na którym  można byłoby odpocząć na hamaku. Ostatnia koncepcja skupiała się na podkreśleniu historii powstania szkoły, jak również na stworzeniu nowych obiektów małej architektury. .

Licealiści, wspierani przez Panią Profesor Katarzynę Dobek,  z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach, wykazując się swą kreatywnością.

Monika Żyśko
SKNP „SmartCity” UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    8 marca 2018