V Konferencja Krenologiczna – „Źródła niedoceniany fenomen natury”

W dniach 20 – 22 września w Kazimierzu Dolnym odbędzie się V Konferencja Krenologiczna – „Źródła niedoceniany fenomen natury”, połączona z obchodami 70-lecia badań krenologicznych w UMCS. Organizatorami Konferencji jest Katedra Hydrologii i Klimatologii Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS w Lublinie oraz Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Jego Magnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Fot. K. Stępniewski

Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS od 70 lat prowadzi badania źródeł Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Gromadzone są dane dotyczące wydajności źródeł oraz właściwości fizyczno-chemicznych wód w nich wypływających. Podobne badania prowadzone są w innych ośrodkach naukowych w Polsce. Wymiana doświadczeń i wyników badań z zakresu krenologii jest istotna z punktu widzenia wykorzystania zasobów źródlanych  w zaopatrzeniu w wodę. Poruszane podczas konferencji zagadnienia będą dotyczyły m.in. uwarunkowań hydrogeologicznych funkcjonowania źródeł i ich roli w zasilaniu wód rzecznych, zasobów wód źródlanych i ich wykorzystania. Podjęta zostanie także tematyka jakości wód oraz źródeł jako obiektów badań antropopresji. Pozostałe zagadnienia obejmują następującą problematykę: bioróżnorodność miejsc wypływu wód podziemnych, środowiskowe, krajobrazowe, kulturowe i edukacyjne funkcje źródeł oraz ich monitoring, zagrożenia i problemy ochrony. Uzupełnieniem dyskusji z sesji tematycznych konferencji będzie sesja terenowa, podczas której uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć wybrane źródła zachodniej części Wyżyny Lubelskiej i sposoby ich zagospodarowania.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała Nauka II".

Szczegółowe informacje o konferencji: https://www.umcs.pl/pl/v-konferencja-krenologiczna,25522.htm

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2023