V Konferencja Krenologiczna

Katedra Hydrologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, UMCS w Lublinie

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego 

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geofizycznego     

 

zapraszają w dniach 20-22.09.2023 roku do Kazimierza Dolnego na

V Konferencję Krenologiczną

„Źródła – niedoceniany fenomen natury”

pod patronatem honorowym JM Rektora UMCS, prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego

KOMUNIKAT NR 1


Zagadnienia programowe:

 • uwarunkowania hydrogeologiczne funkcjonowania źródeł
 • rola źródeł w zasilaniu wód rzecznych
 • zasoby wód źródlanych i ich wykorzystanie
 • wskaźniki hydrochemiczne i hydrobiologiczne jakości wód źródlanych 
 • źródła jako obiekt badań zmian klimatu oraz antropopresji
 • bioróżnorodność miejsc wypływu wód podziemnych
 • środowiskowe, krajobrazowe, kulturowe i edukacyjne funkcje źródeł
 • monitoring, zagrożenia i problemy ochrony źródeł 

W ramach konferencji przewidujemy sesje:

 • referatową
 • posterową
 • terenową (Kazimierz Dolny, Wąwolnica, Nałęczów)

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 na adres sekretariatu Konferencji: konferencjakreno2023@mail.umcs.pl tel. +48 81 537 68 76

Wzór abstraktów wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na dole strony internetowej.

W przypadku zgłoszenia referatu lub posteru prosimy o przesłanie streszczenia (max. 1 strona  maszynopisu wg zamieszczonego wzoru, plik w formacie *.doc/*.docx) w terminie do 31 maja br. Streszczenia będą podstawą kwalifikowania formy proponowanych wystąpień. 

Planujemy druk streszczeń tekstów referatów i posterów w materiałach konferencyjnych.

Koszty konferencji:

 • uczestnictwo stacjonarne (950 zł), obejmuje obiad 1 i 2 dnia konferencji, przerwy kawowe, materiały konferencyjne, imprezy towarzyszące, sesję terenową
 • opłata dla studentów i doktorantów – 600 zł 
 • opłata za udział w konferencji nie obejmuje kosztów zakwaterowania 

Lista rekomendowanych hoteli wraz z informacją o warunkach i kosztach zakwaterowania zostanie podana w komunikacie nr 2 – rezerwacja miejsc we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji przesłane zostaną w komunikacie nr 2. 

Komitet naukowy: 

 • prof. dr hab. Mirosław Żelazny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – przewodniczący
 • prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie – honorowy  przewodniczący
 • dr hab. Dušan Barabas, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja
 • dr hab. Ana-Voica Bojar, Uniwersytet w Salzburgu, Austria
 • prof. dr hab. Roman Cieśliński, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • prof. dr hab. Andrzej Górniak, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Magdalena Grabowska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
 • dr hab. Renata Graf, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr Vasil Fesyuk, prof.  Wołyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina
 • dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
 • prof. dr hab. Paweł Jokiel, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Ivan Kirvel, Akademia Pomorska w Słupsku
 • prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Molenda, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr hab. Jacek Różkowski, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • prof. dr hab. Mariusz Rzętała, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Bartłomiej Rzonca, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • dr hab. Janusz Siwek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Ireneusz Sobota, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Stanisław Staśko, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Anna Maria Szczucińska, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Danuta Szumińska, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr hab. Dariusz Wrzesiński, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maciej Ziułkiewicz, prof. Uniwersytetu Łódzkiego 

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS  – przewodniczący 
 • dr Beata Gebus-Czupyt –  wiceprzewodniczący 
 • dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik – sekretarz 
 • dr Joanna Sposób – sekretarz 
 • dr hab. Jarosław Dawidek, prof. UMCS 
 • dr hab. Marek Nowosad, prof. UMCS 
 • dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS 
 • dr Krzysztof Bartoszek 
 • dr Łukasz Chabudziński 
 • dr Mateusz Dobek  
 • dr Magdalena Kończak 
 • dr Agnieszka Krzyżewska 
 • dr inż. Sara Lehmann-Konera 
 • dr Grzegorz Siwek 
 • dr Krzysztof Siwek 
 • dr Sylwester Wereski 
 • dr Marta Ziółek 
 • mgr Mariusz Pliżga 
 • mgr Krzysztof Stępniewski 
 • mgr Beata Zielińska