Umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem NoZiGP a Roztoczańskim Parkiem Narodowym

W dniu 20 lutego br. w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym w Zwierzyńcu miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i Roztoczańskim Parkiem Narodowym.

W imieniu Wydziału NoZiGP dokument desygnował Dziekan prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, zaś RPN reprezentował Dyrektor Zdzisław Strupieniuk. Porozumienie podpisano w obecności członków Rady Naukowej Parku, przedstawicieli administracji samorządowej, pracowników instytucji zajmujących się ochroną przyrody, podmiotów gospodarczych oraz członków lokalnej społeczności i gości z Ukrainy. Uroczystość odbyła się w ramach spotkania konsultacyjnego dotyczącego powołania Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze.”

W podpisanym dokumencie sygnatariusze zwracają uwagę na potrzebę prowadzenia szczegółowych badań środowiskowych, aktywnej działalności edukacyjnej i dydaktycznej oraz popularyzacji unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych Roztoczańskiego Parku Narodowego i całego Roztocza. W ramach współpracy prowadzone będą wspólne działania na rzecz monitoringu oraz oceny stanu jakości i dokumentowania zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym Roztocza, jak również badania naukowe mające na celu poznanie i ochronę przyrody i krajobrazu Parku i Roztocza jako regionu pogranicza oraz promowanie turystyki w tym rejonie, a także wspieranie rozwoju zaplecza naukowo- dydaktycznego oraz strategii informacyjnej i GIS Parku.

Porozumienie jest kolejną wspólną inicjatywą Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o potencjał naukowo- badawczy i dydaktyczny Wydziału oraz bazę monitoringową i lokalową Parku zyskuje szczególne znaczenie w kontekście starań o utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”. Doskonale bowiem wpisuje się we współpracę polsko-ukraińską między Parkiem, UMCS i ośrodkami akademickimi oraz parkami na Ukrainie.

Galeria zdjęć

    Aktualności

    Data dodania
    26 lutego 2015