Światowy Dzień Mokradeł 2019 na WNoZiGP UMCS

Światowy Dzień Mokradeł 2019 na WNoZiGP UMCS

Z okazji obchodów Światowego Dnia Mokradeł Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykl otwartych prelekcji popularnonaukowych oraz warsztatów dla młodzieży szkół ponadpodstawowych przybliżających problematykę obszarów wodno-błotnych.

Przez meandry zagadnień dotyczących m. in. bioróżnorodności mokradeł, ich ochrony a także - szczególnie akcentowanego w tym roku - wpływu mokradeł na klimat oraz klimatu na mokradła poprowadzą uczestników pasjonaci tematyki - pracownicy, studenci i absolwenci Wydziału oraz zaproszeni goście: Andrzej Różycki (Poleski Park Narodowy), Barbara Grzebulska (Regionalne Centrum Ekologiczne) oraz Krzysztof Wojciechowski (Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych).

Czekamy na Państwa w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 8 lutego 2019 r. w godzinach 9:00 – 14:30.

W trakcie wydarzenia można będzie:

  • poszerzyć i sprawdzić swoją wiedzę o tym co kryją mokradła
  • dowiedzieć się jaki związek z mokradłami mają nasze codzienne życiowe wybory oraz kiedy – świadomie lub nie – korzystamy z mokradłowych usług ekosystemowych
  • obejrzeć interesujące filmy – najnowszą produkcję o walorach Poleskiego Parku Narodowego „Na moczary i do kniei” czy – nieco starszą, ale ogromnie aktualną o wpływie działalności człowieka na mokradła „Piechotą przez bagna
  • trwale zarazić się „mokradłową” pasją, która niekiedy może stać się sposobem na życie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Auli i salach warsztatowych prosimy wszystkich uczestników o wcześniejszą rejestrację pod adresem: dzienmokradelumcs@gmail.com.

Zgłoszenia szkół ponadpodstawowych (liczba uczestników, opiekun, wybrany warsztat) prosimy przesyłać na adres: magdalena.suchora@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności