Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Franczaka

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 28 marca 2017 r.  o godzinie 10.00 w sali Rady Wydziału (301D) w budynku Wydziału przy al. Kraśnickiej 2 d odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgra Łukasza Franczaka.

Temat rozprawy:
„Formowanie i funkcjonowanie systemów zlewniowo-jeziornych na przedpolu lodowców Scotta i Renarda (NW część Ziemi Wedela Jarlsberga, Spitsbergen).”

Promotor pracy:
prof. dr hab. Józef Superson – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci:
dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. nadzw. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. nadzw. – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu znajduje się w budynku Biblioteki Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

 

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.

    Aktualności

    Data dodania
    26 marca 2018