Profesor Jean Poesen z wizytą na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Wizyta Profesora Jeana Poesena na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

W dniach 19-22 marca 2015 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS gościł Profesor Jean Poesen z Katolickiego Uniwersytetu z Leuven w Belgii. Wizyta Profesora na UMCS była związana z jego udziałem w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczącym genezy i ewolucji zagłębień bezodpływowych w obszarach lessowych Wyżyny Lubelskiej. Projekt jest realizowany od 2013 r. w Zakładzie Geologii i Ochrony Litosfery. Podczas wizyty odbyły się robocze spotkania poświęcone zagadnieniom merytorycznym związanym z realizacją kolejnego etapu projektu, połączone z wyjazdem terenowym do obiektów badawczych położonych w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego.

Uzupełnieniem programu wizyty był wyjazd do projektowanego Geoparku „Kamienny Las na Roztoczu”, wraz ze zwiedzaniem wybranych geostanowisk oraz Stacji Naukowej UMCS w Guciowie. Zagadnienia geoturystyki – wykorzystania walorów geologicznych, a w szczególności geomorfologicznych, w celach poznawczych i edukacyjnych wzbudziły duże zainteresowanie Profesora Poesena.

Wizyta była również okazją do wręczenia Profesorowi Poesenowi statuetki patronki Uniwersytetu przez Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Ryszarda Dębickiego. Pamiątkę taką otrzymali wszyscy doktorzy honoris causa UMCS, których uhonorowano tym zaszczytnym tytułem w roku obchodów 70-lecia naszego Uniwersytetu.

    Aktualności

    Data dodania
    20 marca 2015