Prezentacja projektów SKNP „SmartCity” dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

W piątek 25 stycznia 2019 roku, na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennejodbyła się prezentacja projektów zagospodarowania przestrzennego terenów należących do Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. W spotkaniu brali udział: ze strony WNoZiGP dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS - Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowejoraz dr Dagmara Kociuba – Opiekun SKNP „SmartCity”, a ze strony ZLPK p. Justyna Jędruch - Dyrektor ZLPK w Lublinie, p. Krzysztof Wojciechowski i dr Marcin Kozieł - pracownicy Biura ZLPK w Lublinie, p. Ryszard Suszyński - Kierownik Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie, p. Paweł Łapiński - pracownik OEM w Brzeźnie, p. Jolanta Kiszka i p. Marek Grzyb - pracownicy Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Lubelskim, p. Andrzej Łazeba - Kierownik i p. Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Podlaskim oraz p. Magdalena Żychowska - pracownik Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Podlaskim.

Projekty pod kierownictwem dr Dagmary Kociuby wykonali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity”: Katarzyna Bartosik, Jakub Burdzy, Karolina Bylina, Karolina Maciąg, Emilia Matyjaszczyk, Dominika Mazur, Natalia Psujek, Aleksandra Skibińska, Jakub Skibiński, Aleksandra Szczygielska, Karolina Szwarnowska, Natalia Tołtyżewska oraz Monika Żyśko.

Prezentowane projekty stanowią pierwszy efekt działań realizowanych ze współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych w ramach umowy podpisanej w dn. 13 grudnia 2018 roku.

Rzeczywista współpraca rozpoczęła się jednak wcześniej. W listopadzie 2018 roku z inicjatywy dr M. Kozieła i dr D. Kociuby studenci przeprowadzili inwentaryzacje przyrodniczo-urbanistyczne na terenie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie koło Chełma oraz dwóch Ośrodków Zamiejscowych ZLPK w Janowie Lubelskim (Rezerwat „Szklarnia”) i Janowie Podlaskim. Opracowane na ich podstawie projekty mają na celu umożliwienie grupom zwiedzających poznanie walorów przyrodniczych i poszerzenie ich wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej, a ponadto stworzenie bezpiecznych miejsc do spędzania wolnego czasu. Projekty te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracowników ośrodków zgłaszanym podczas prac inwentaryzacyjnych, a ich realizacja ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności terenów dla odwiedzających ośrodki grup dzieci i młodzieży.

Po prezentacji odbyła się ożywiona dyskusja. Wszystkie projekty zostały entuzjastycznie przyjęte przez reprezentantów poszczególnych ośrodków, którzy byli pod ogromnym wrażeniem przedstawionych koncepcji i zaangażowania młodych planistów. Ponadto zgodnie wyrazili chęć wcielenia w życie zaproponowanych rozwiązań.

 

SKNP „SmartCity” UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    1 lutego 2019