Podziękowanie Prezydenta Miasta Lublina dla pracowników Zakładu Polityki Przestrznnej i Planowania oraz studentów

Prezydent Miasta Lublina pragnie złożyć Państwu serdeczne podziękowania za pomoc okazaną miastu Lublin przy realizacji europejskiego projektu HerMan (Heritage Management) - Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym.

Miasto Lublin od kilku już lat uczestniczy w projektach europejskich, które mają za zadanie podniszenie i upowszechnianie wiedzy o naszym mieście. Projekty te ukazują i podreslają rolę Lublina w historii Polski i Europy oraz służą budowaniu świadomości społecznej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego naszego pięknego miasta. Mają one również za zadanie zachęcenie i umożliwnienie naszym mieszkańcom aktywnego udziału w zarządzaniu dziedzictwem, aby pozostawić je następnym pokoleniom w stanie nie pogorszonym.

W trakcie realizacji projektu HerMan, studenci kierunku gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie współpracujący z Inkubatorem Medialno-Artystycznym działającym przy UMCS, przygotowali dla Biura Miejskigo Konserwatora Zabytków film "Lublin w europejskim projekcie HerMan". Dzięki współpracy z Inkubatorem Medialno-Artystycznym możliwe było wykorzystanie nowoczesnych mediów przy realizacji promocji projektu oraz podejmowanych w jego ramach aktywności, a także dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Film "Lublin w europejskim projekcie HerMan" został zaprezentowany na forum międzynarodowym podczas konferencji końcowej projektu, która miała miejsce w niemieckiej Ratyzbonie, w listopadzie 2014 roku. Spotkała się on z ogromnym uznaniem wszystkich europejskich partnerów projektu.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    17 lutego 2015