Podpisanie umowy o współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych

W czwartek 13 grudnia 2018 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej reprezentowanym przez Dziekana Wydziału dr hab. Sławomira Terpiłowskiego, prof. nadzw., a Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych reprezentowanym przez Panią Dyrektor Justynę Jędruch. W podpisaniu umowy uczestniczyli, ze strony WNoZiGP dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. nadzw. – Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, dr Dagmara Kociuba – Opiekun SKNP „SmartCity” oraz p. Jakub Skibiński – Prezes SKNP „SmartCity”, a ze strony ZLPK – dr Marcin Kozieł z Biura ZLPK w Lublinie.

Umowa jest zwieńczeniem wspólnych działań prowadzonych przez  Studenckie Koło Naukowe Planistów "Smart City" pod opieką dr Dagmary Kociuby. W pierwszym etapie zostały przeprowadzone inwentaryzacje przyrodniczo-urbanistyczne trzech wybranych obszarów położonych w Brzeźnie,  Janowie Podlaskim i Janowie  Lubelskim. Obecnie trwają prace mające na celu wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszarów projektowych. Współpraca z ZLPK  jest znakomitą okazją do podniesienia jakości działań i sprawdzenia wiedzy w praktyce przez studentów gospodarki przestrzennej.

    Aktualności

    Data dodania
    17 grudnia 2018