Partonat - Zespół Szkół nr 2 im. Prof. Jana Samsonowicza w Łęcznej

Umowa patronacka pomiędzy Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie a Zespołem Szkół nr 2 im. Prof. Jana Samsonowicza w Łęcznej.

W dniu 12 listopada br. została zawarta umowa patronacka pomiędzy Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie a Zespołem Szkół nr 2 im. Prof. Jana Samsonowicza w Łęcznej. Ze strony Wydziału umowę desygnował Dziekan dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. UMCS; Zespół Szkół nr 2 reprezentował Dyrektor mgr Sławomir Winiarski. Celem umowy jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim Wydziału a młodzieżą szkolną, ze szczególnym udziałem Zakładu Geologii i Ochrony Litosfery.

Porozumienie niesie ze sobą korzyści dla obydwu sygnatariuszy. W ramach współpracy uczniowie będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników Wydziału, zaś kadra naukowo-dydaktyczna zyska możliwość podzielenia się z młodzieżą osiągnięciami naukowymi, wynikami badań, a przede wszystkim pasją naukowo-badawczą. Nowoczesna baza dydaktyczna oraz profesjonalnie wyposażone laboratoria wydziałowe stwarzają bowiem możliwość organizacji wykładów, zajęć warsztatowych, prezentacji multimedialnych oraz wystaw.

W podpisanym porozumieniu strony zadeklarowały również chęć współpracy w zakresie wspólnych inicjatyw dotyczących projektów edukacyjnych z dziedziny geografii, przyrody oraz turystyki i rekreacji. Dzięki wzajemnej współpracy i życzliwości młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, a w przyszłości być może odkryją swoją prawdziwą życiową pasję i powołanie.

    Aktualności

    Data dodania
    19 listopada 2014