Panel dyskusyjny - Nowoczesne przedsiębiorstwo geodezyjno-geoinformacyjne w gospodarce wolnorynkowej

Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbył się 20 marca panel dyskusyjny zatytułowany "Nowoczesne przedsiębiorstwo geodezyjno-geoinformacyjne w gospodarce wolnorynkowej". Był to już szósty panel zorganizowany przez pracowników Zakładu Kartografii i Geomatyki w ramach realizowanego projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

Dotychczas na naszym wydziale zorganizowano 5 paneli poświęconych następującej  tematyce:

-          kartografia wydawnicza,

-          kartografia wojskowa,

-          podmioty gospodarcze z branży kartograficzno-geoinformacyjnej,

-          systemy informacji geograficznej w regionie lubelskim,

-          systemy informacji przestrzennej w instytucjach , urzędach i jednostkach naukowych.

 

Celem organizowanych paneli było między innymi:

-          zapoznanie studentów z działalności praktyczną w dziedzinie kartografii, geodezji, teledetekcji i geoinformacji,

-          umożliwienie dyskusji z praktykami, wysokokwalifikowanymi specjalistami z branży,

-          prezentacja ofert pracy i możliwości zatrudnienia w firmach produkcyjnych i usługowych

-          przedstawienie oczekiwań pracodawców w stosunku do absolwentów specjalności kartografia i geoinformacja.

Spotkanie otworzył dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej pan prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, całość spotkania prowadził dr Krzysztof Kałamucki, kierownik projektu na naszym Wydziale. W panelu oprócz studentów i pracowników Wydziału uczestniczyli zaproszeni goście:

p. Krzysztof Grębowicz Prezes Zarządu  Eurosystem S.A. w Chorzowie

p. Krzysztof Kozielski vice prezes Zarządu Eurosystem S.A. w Chorzowie

dr Monika Badurska – Kierownik projektów rozwojowych Eurosystem S.A. Chorzów

 

Tematyka wystąpień gości koncentrowała się na następujących problemach:

1. Organizacja, misja i działalność Spółki Akcyjnej Eurosystem

2. Produkcja i usługi oraz współpraca z kontrahentami

3. Innowacyjne produkty i usługi

4. Przykłady zrealizowanych projektów

Panel zgromadził szerokie grono studentów z naszego Wydziału. W związku z poruszanymi tematami, które dotykały problemów przed jakimi stoją nasi absolwenci na rynku pracy, uczestnicy wykazali się dużą aktywnością. Dyskusja była ożywiona a prelegenci zostali zarzuceni pytaniami. Panowała otwarta atmosfera sprzyjająca wymianie myśli i doświadczeń, które z pewnością były wskazówką dla naszych studentów jak kierować swoją edukacją dla podniesienia swoich szans na rynku pracy.  Ożywionej dyskusji przysłuchiwała się reporterka Programu 3 Polskiego Radia, która po zakończeniu części merytorycznej spotkania przeprowadziła szereg wywiadów z uczestnikami panelu. Zrealizowany reportaż został wyemitowany na falach Programu 3 PR w kilka dni po spotkaniu.

Reportaż wraz z bogatą fotorealcją można wysłuchać i obejrzeć w zamieszczonej galerii.

    Aktualności

    Data dodania
    10 kwietnia 2015