Nowa publikacja o obszarach chronionych na Roztoczu

W końcu ubiegłego roku nakładem Roztoczańskiego Parku Narodowego i Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ukazała się książka pt. „System obszarów chronionych Roztocza w Polsce i na Ukrainie a rozwój zrównoważony regionu”. Redaktorami naukowymi publikacji są Wioletta Kałamucka i Tadeusz Grabowski, redaktorem kartograficznym – Krzysztof Kałamucki.

Okładka publikacji, fot. Michał Zembrzycki

Omawiana monografia jest obszernym, liczącym 382 strony opracowaniem podzielonym na 11 części. Podjęto w nich problematykę ochrony najcenniejszych obiektów i obszarów Roztocza w powiązaniu z wdrażaniem rozwoju zrównoważonego, uznanym powszechnie za właściwy kierunek współczesnych przemian społeczno-gospodarczych.

Jest to pierwsza tak obszerna praca systematyzująca aktualny stan wiedzy o obszarach i obiektach chronionych Roztocza w ujęciu transgranicznym, zawierająca także ocenę skutków funkcjonowania różnych form ochrony w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu uzyskaną metodami analiz przestrzennych i statystycznych.

Monografia stanowi efekt współpracy 27 autorów: naukowców z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie, Narodowego Uniwersytetu Leśnictwa Ukrainy, członków Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego, Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego i Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego.

 

    Aktualności

    Data dodania
    4 stycznia 2022