Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Wioletta Kałamucka

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Telefon
81 537 68 04
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2019/20


Poniedziałek 12.30 -13.30


czwatrek 9.30-11.00


pok 20 B


 

Adres

Al.Kraśnicka 2CD
20-718 Lublin

O sobie

Uzyskane stonie naukowe

2017 dr hab. na podstawie monografii Jakość zycia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

2001 dr na podstawie dysertacji Wskaźniki jakości zycia powiązane z cechami środowiska geograficznego na przykładach z wybranych obszarów Lubelszczyzny

1986 mgr na podstawie pracy Zmiany środowiska geograficzego Opola Lubelskiego

 

Zainteresowania badawcze

Społeczno-ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania jakości życia

Zabezpieczenie egzystencji z pwerspektywy geograficznej

Swiadczenia ekosystemów

Obszary chronione

Ochrona przyrody i krajobrazu

Rozwój lokalny

Geografia regionu lubelskiego

Geografia wsi

Gospodarka przestrzenna

Turystyka i rekreacja w obszarach cennych przyrodniczo