Nagroda im. Jerzego Regulskiego

Miło nam poinformować, że 11 stycznia 2018 roku w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odebraliśmy prestiżową nagrodę główną im. Jerzego Regulskiego w kategorii „Wiedza i upowszechnianie” za projekt „5 lat badań natężenia ruchu rowerowego w 40 tysięcznym mieście – Świdniku”, realizowany przez Stowarzyszenie Świdnik Miasto dla Rowerów we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Planistów „SmartCity”. Nagrodę wręczał prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. W ceremonii wzięli udział również członkowie kapituły nagrody prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy prezydium PAN, oraz sędzia Jerzy Stępień – Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Stowarzyszenie Świdnik Miasto dla Rowerów reprezentował Pan Maciej Lubaś. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej reprezentowali dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. UMCS – Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, dr Dagmara Kociuba – Opiekun SKNP „SmartCity” i Dominika Mazur – Prezes SKNP „SmartCity”.

Badania natężenia ruchu rowerowego realizowane są od 5 lat na przełomie maja i czerwca, w godzinach szczytów komunikacyjnych, czyli 6:30-8:30 oraz 15:00-17:00. Badania do tej pory obejmowały 17 punktów na mapie Świdnika. Na ich podstawie składane są propozycje rozwoju lub modernizacji infrastruktury rowerowej, która wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa osób niezmotoryzowanych oraz poprawę czytelności poruszania się rowerzystów względem innych rowerzystów, pieszych oraz kierowców samochodów. Idea, która przyświeca Stowarzyszeniu Świdnik Miasto dla Rowerów to wprowadzenie realnej alternatywy transportowej, tak aby mieszkaniec mógł zdecydować, czy chce jechać rowerem do pracy, do szkoły, na spotkanie, czy na zakupy. Celem starań Stowarzyszenia jest to, żeby mieszkańcy poruszali się bezpieczniej i bardziej komfortowo. W realizacji tej idei Stowarzyszenie od 4 lat wspierają studenci z SKNP „SmartCity” pod opieką dr Dagmary Kociuby, biorący czynny udział w pomiarach natężenia ruchu rowerowego i opracowaniu danych.

Wyniki oraz raporty z badań natężenia ruchu rowerowego można oglądać na stronie Mapa infrastruktury rowerowej Lublina i okolic. Prace będą kontynuowane w roku bieżącym.

Dagmara Kociuba
Opiekun SKNP „SmartCity” UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    19 stycznia 2018