Kolejny projekt SKNP "SmartCity" będzie realizowany w Łomazach!

Miło nam Państwa poinformować, że projekt zagospodarowania przestrzennego byłej cegielni w Łomazach przygotowany przez inż. Anielę Krupińską i inż. Karola Tobiańskiego pod kierownictwem dr Dagmary Kociuby otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17, działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Realizację projektu „Zagospodarowanie terenu wokół stawów po byłej cegielni w Łomazach” zaplanowano na rok 2019, a przewidywany koszt prac wyniesie 861 149,89 zł z dofinansowaniem 595 103,56 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Podstawowym celem planowanych prac jest przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych terenowi wokół stawów po byłej cegielni w Łomazach, nadając im nowe funkcje społeczne. W ramach projektu przewidziano: utwardzenie parkingu, utworzenie ścieżek na obszarze wokół stawów, wykonanie oświetlenia led z panelami solarnymi wzdłuż ścieżek, wykonanie pomostów - stanowisk dla wędkarzy, wykonanie wiaty jako miejsca odpoczynku dla rowerzystów, sanitariatów, a także wykonanie systemu monitoringu z bieżącym podglądem wideo na stronie Urzędu Gminy. W wyniku realizacji projektu zostaną rozwiązane problemy dotykające zarówno mieszkańców jak i turystów tam przebywających: degradacja miejsca o wysokim potencjale, słaba dostępność obszaru i brak zagospodarowania terenu zgodnie z obecnymi potrzebami użytkowników.

Prace nad kolejnymi projektami trwają!

SKNP „SmartCity” UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    6 lipca 2018