Dzień Ziemi i Dzień Geografa 2015

Dzień Ziemi i Dzień Geografa 2015 - 24 kwietnia 2015 r.

O Dniu Ziemi
Światowy Dzień Ziemi to prowadzona na całym świecie akcja promocji postaw ekologicznych. Związane z nią imprezy i wydarzenia organizowane są corocznie wiosną w wielu krajach. Wiosenna równonoc na Półkuli Północnej to w kulturze wielu społeczeństw moment szczególny w powtarzającym się corocznie cyklu funkcjonowania przyrody. Jest  symbolem odrodzenia, pojawiania się na świecie nowego życia i równowagi. Potrzeba poszukiwania równowagi w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska została poparta przez ONZ. W 1971 r. Sekretarz Generalny ONZ, Sithu U Thant, podpisał proklamację przyjmującą moment wiosennej równonocy na datę obchodów Światowego Dnia Ziemi.

Obchody Dnia Ziemi na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnej cywilizacji i stale rosnącym zagrożeniom środowiska Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS włączył się kilka lat temu w organizację obchodów Dnia Ziemi. Każdego roku, w piątek po równonocy wiosennej, organizujemy cykl warsztatów, pokazów, gier, konkursów i innych wydarzeń, których celem jest szerzenie wiedzy i postaw proekologicznych. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z obszaru województwa lubelskiego. Uważamy, że jak najwcześniejsze zrozumienie zależności pomiędzy życiem ludzi a jakością otaczającego ich środowiska jest najskuteczniejszym narzędziem zapewnienia nam, i przyszłym pokoleniom dobrych i zdrowych warunków życia.

Warunki uczestnictwa i zapisów na zajęcia
Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w obchodach Dnia Ziemi 2015 na naszym Wydziale. Poniżej zaprezentowany jest program wydarzeń zawierający bogatą ofertę różnorodnych zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży. Ze względu na szerokie zainteresowanie szkół, uczestnictwo w zajęciach powinno zostać poprzedzone rezerwacją. Mogą jej dokonywać przedstawiciele szkół drogą mailową: Anna Polska – anna.polska@poczta.umcs.lublin.pl .

Oferta zajęć nie jest jeszcze zamknięta! Prosimy sprawdzać nasz program, ponieważ mogą pojawić się w nim nowe zajęcia.

Zobacz PROGRAM WYDARZEŃ

    Aktualności

    Autor
    Anna Polska
    Data dodania
    23 kwietnia 2015