Debata studencka: Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce

Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania oraz Studenckie Koło Naukowe Planistów zapraszają na

Jubileuszową XXV
Studencką Debatę „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”

odbywającą się pod hasłem:
 "Prezentacja wyników badań inwentaryzacyjnych -
- Górki Czechowskie"


Gośćmi specjalnymi Debaty będą Dyrekcja i Pracownicy Wydziału Planowania UM Lublin


Serdecznie zapraszamy studentów lubelskich uczelni oraz wszystkich zainteresowanych do podjęcia wspólnej dyskusji na temat dalszych losów terenu Górek Czechowskich

Data: Poniedziałek 26.10.2014 r., Godzina: 17.30
Miejsce: Aula im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Al. Kraśnicka 2cd, Lublin

Patronat:
JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Dziekan Wydziału NoZiGP prof. dr hab. Radosław Dobrowolski


Patronat medialny: Akademickie Radio Centrum UMCS

Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/956647777740558/

    Serdecznie zapraszamy
Studenckie Koło Naukowe Planistów

 

Załączniki

    Aktualności