Ćwiczenia sztabu zarządzania kryzysowego

29 listopada odbyły się ćwiczenia powiatowego sztabu kryzysowego Lublin wraz z Policją, PSP, OSP oraz innymi służbami, zorganizowane przez firmę Celius, z merytorycznym wsparciem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ćwiczenia obejmowały koordynację działań podczas symulowanego incydentu na moście w miejscowości Osmolice. Na miejscu zdarzenia testowano różne usługi specjalistyczne T-Mobile Polska. Zespoły kryzysowe korzystały ze specjalistycznego sprzętu Dell Technologies. Pojazd wspierania systemu zarządzania udostępnił Ford Frank-Cars Częstochowa. Współpraca merytoryczna: Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (źródło informacji).

Przypominamy o nowo powstałych studiach podyplomowych "Lider zarządzania kryzysowego", które są prowadzone na naszym Wydziale przy współpracy zespołu specjalistów w dziedzinie zarządzania kryzysowego firmy Celius Sp. z o.o.

Fot. M. Zembrzycki

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2022