Lider zarządzania kryzysowego – nowe studia podyplomowe

„Lider zarządzania kryzysowego” to zupełnie nowe i pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce, zorganizowane na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, przy współpracy zespołu specjalistów w dziedzinie zarządzania kryzysowego CELIUS. Kierunek ten jest kierowany przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Ma kształcić lokalnych liderów, którzy będą potrafili bezzwłocznie podjąć właściwe działania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, minimalizując społeczne i ekonomiczne skutki ich wystąpienia. W programie studiów znajdują się zajęcia prowadzone przez specjalistów praktyków z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki operacyjnej i specjalistycznego oprogramowania.

- Staramy się wychodzić z ofertą takich kierunków studiów, które nawiązują do bieżących sytuacji i są potrzebne społeczeństwu. „Lider zarządzania kryzysowego” jak najbardziej odpowiada bieżącym potrzebom i wpisuje się w te działania, zwłaszcza teraz, kiedy kryzysów, zarówno związanych z sytuacją polityczną, geopolityczną czy ekonomiczną, jest coraz więcej – podkreśla prof. dr hab. Waldemar Kociuba z Katedry Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji, kierownik studiów podyplomowych „Lider zarządzania kryzysowego” i dodaje, że uczestnicy studiów mogą nauczyć się jak oswoić kryzys, co można zrobić, żeby mu zapobiec i jak reagować, kiedy już nastąpi. – Lider, który wykształci się na naszych studiach, będzie mógł zorganizować kompetentny zespół i rozdzielić pomiędzy jego członków działania w taki sposób, aby każdy z nich był w stanie realizować własne obowiązki. Technologia podpowiada co, jak i kiedy zrobić, ale człowiek musi wykonać te czynności – tłumaczy prof. Kociuba i przyznaje, że kluczowymi elementami przy zarządzaniu kryzysowym są czas i kompetencje zespołu, bo im dłużej taki zespół reaguje i im powolniejszy jest system decyzyjny, tym większe mogą być koszty społeczne i ekonomiczne wystąpienia niepożądanych zdarzeń.

W ramach zajęć prowadzonych na kierunku „Lider zarządzania kryzysowego” uczestnicy studiów zdobędą wiedzę z zakresu geozagrożenia i skutków katastrof naturalnych, poznają sposoby detekcji i monitorowania zagrożeń naturalnych i antropogenicznych, dowiedzą się na temat roli planowania strategicznego oraz roli komunikacji we wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu zarządzania kryzysowego. Ale to nie wszystko. Dzięki studiom poznają także obsługę kanałów dla sygnalistów, dowiedzą się, jak reagować i jakie działania podejmować w sytuacji pojawienia się niebezpiecznych ładunków i substancji, w przypadku cyberbezpieczeństwa oraz jak rozpoznać i przeciwdziałać zorganizowanej przestępczości i różnego typu sabotażom. Oprócz tego uczestnicy studiów zapoznają się z automatyzacją procesów zarządzania kryzysowego, a w ramach zajęć praktycznych nauczą się jak stworzyć nowoczesny sztab kryzysowy w oparciu o nowe technologie.

- Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z działaniem mobilnych stacji operacyjnych, czyli takich, które będą mogli wyznaczyć w dowolnym położeniu po przybyciu na miejsce zdarzenia. Takie mobilne centrum operacyjne jest przygotowane do natychmiastowego działania, co zapewnia połączenie bezprzewodowe, bazując na łączności satelitarnej, dzięki czemu możemy natychmiast porozumieć się z tymi, z którymi potrzeba komunikacji wynika z charakteru zdarzenia. To technologia przyspieszająca w zdecydowany sposób całą koordynacje działań – podkreśla prof. Kociuba. A o tym jak ważne jest szybkie działanie, pokazuje choćby ostatnia tragedia, związana z wybuchem w przygranicznej wsi Przewodów w województwie lubelskim.

Jakimi zatem cechami, poza umiejędnością szybkiej reakcji, powinien odznaczać się przyszły lider? -Przede wszystkim musi być to osoba operatywna. Jedną z podstawowych cech jest odporność psychiczna, a więc zdolność radzenia sobie w sytuacji kryzysowej. Poza tym, kluczowa jest też umiejętność działania w stresie. Niektórzy pod wpływem stresu załamują się, popadają w marazm, nie są w stanie wykonywać codziennych czynności, a długotrwały stres może u nich powodować wręcz stany lękowe lub depresje. Lider zarządzania kryzysowego to jednak osoba która postępuje inaczej - pod wpływem kryzysu zaczyna aktywizować swoje siły w działania, jest psychicznie odporna na stres. To osoba, która nie boi się działać nawet w przypadku wystąpienia zdarzeń, z którymi do tej pory nie miała do czynienia - tłumaczy prof. Kociuba i zachęca wszystkich chętnych do rekrutacji, która obecnie trwa.

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji na podyplomowe studia „Lider zarządzania kryzysowego” na stronie: https://rejestracja.umcs.pl/Rekrutacja/kierunki/1842

    Aktualności

    Data dodania
    29 listopada 2022