BIP - Rekrutacja na mobilność krótkoterminową w ramach program Erasmus+

Zapraszamy na krótkoterminowy wyjazd z programu BIP Erasmus+ do Coimbry (Portugalia)

Rozpoczynamy rekrutację na krótkoterminową mobilność BIP (Blended Intensive Program) z programu Erasmus+. Tematyka to "ROAD-BASED TOURISM ROUTES paths to territorial cohesion, sustainable tourism and heritage enhancement" w dniach 14 – 24 czerwca 2024.  Program składa się z części online (pierwszy i ostatni dzień mobilności) oraz z wyjazdu do Coimbry 17 – 21 czerwca 2024.

Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z programem (link).

Wymagane dokumenty to:

  • Formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
  • zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen z dotychczasowych studiów
  • zaświadczenie o znajomości języka obcego (np. międzynarodowy certyfikat językowy, zaświadczenie o zaliczeniu semestru/ów kursu językowego na danym poziomie lub o zdaniu egzaminu z j. obcego (lub oświadczenie o znajomości języka na danym poziomie, napisane przez aplikującego studenta i poświadczone podpisem przez Współorganizatora BIP ze strony UMCS)

Komplet dokumentów należy złożyć u koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus w pokoju 111D do dnia 16 lutego 2024 do godz. 12.00. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 o godz. 12.00 w pokoju 111D.

Do wyjazdu Student otrzymuje ok. 70 euro za każdy dzień pobytu. Wydział dofinansowuje zakup biletów lotniczych, jednak w przypadku rezygnacji z mobilności, Student musi zwrócić poniesione przez Wydział koszty zakupu biletów lotniczych.  

    Aktualności

    Data dodania
    7 lutego 2024