Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Krzyżewska

dr Agnieszka Krzyżewska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Telefon
815376886
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2021/2022, semestr letni:


 


Konsultacje online na MS Teams (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu mailem albo przez Teams):


poniedziałek, 13.00-14.00


 


Konsultacje na Wydziale (pokój 111D):


czwartek, 11.00-12.00


 


 


 

Adres

Al. Kraśnicka 2CD
Lublin

O sobie

Pełnione funkcje:

Koordynator ds. programu Erasmus+ na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Polskie Towarzystwo geofizyczne, Oddział Lubelski - prezes


Działalność naukowa

Publikacje:

 1. Jarzyna K., Krzyżewska A., 2021. Cold spell variability in Europe in relation to the degree of climate continentalism in 1981-2018 period. Weather 76, 4, 122-128. https://doi.org/10.1002/wea.3937
 2. Krzyżewska A., Wereski S., Dobek M. 2020, Summer UTCI variability in Poland in twenty-first century. International Journal of Biometeorology, Special Issue: UTCI - 10 years of applications, s. 1-17, https://doi.org/10.1007/s00484-020-01965-2 
 3. Wereski S., Krzyżewska A., Dobek M. 2020, Winter UTCI variability in Poland in 21st century. Miscellanea Geographica, 24, 3, s. 128-137, DOI: 10.2478/mgrsd-2020-0021
 4. Dobek M., Wereski S., Krzyżewska A., 2020, Bioclimatic conditions of Lublin based on the Universal Thermal Climate Index (UTCI). Miscellanea Geographica, 24, 3, s. 118-127, DOI: 10.2478/mgrsd-2020-0025
 5. Krzyżewska A., Wereski S., Demczuk P., 2020. Biometeorological conditions during an extreme heatwave event in Poland in August 2015. Weather, 75, 6, s. 183-189, https://doi.org/10.1002/wea.3497
 6. Krzyżewska A., Dyer J., 2018. The August 2015 mega-heatwave in Poland in the context of past events. Weather, vol. 72 (7), July 2018, 207-204 (https://doi.org/10.1002/wea.3244)
 7. Krzyżewska A., Wereski S., Nowosad M., 2018. Thermal variability in the Lublin region during an exceptionally severe heat wave in August 2015. Przegląd Geofizyczny, z. 1-2, p. 3-13
 8. Krzyżewska A., Dyer J., 2019. Local-scale analysis of temperature patterns over Poland during heatwave events. Theoretical and Applied Climatology, Vol 135 (1-2), pp 261–277https://doi.org/10.1007/s00704-017-2364-6 
 9. Krzyżewska A., Wereski S.Nowosad M., 2019, Thermal variability in the Lublin Region during the frost wave in January 2017. Annales UMCS, sec. B, 74, 1, s. 217-229
 10. Krzyżewska A., 2019. Porównanie warunków meteorologicznych podczas dwóch najsilniejszych fal upałów w Polsce 1994 i 2015. [w:] Chojnacka-Ożga L., Lorenc H. (red), Współczesne problemy klimatu Polski. IMGW-PIB, Warszawa, 97-106. 
 11. Bartoszek K., Krzyżewska A., 2017: The atmospheric circulation conditions of the occurrence of heatwaves in Lublin, southeast Poland. Weather, 72(6), p. 176-180
 12. Dobek M., Krzyżewska A., Wereski S., 2017, Wstępna ocena potencjału bioklimatycznego uzdrowiska Nałęczów w półroczu ciepłym. Annales UMCS, sec. B, 72, 1, 47-61.
 13. Krzyżewska A., Wereski S.Dobek M., 2017, Wilgotność względna i dni charakterystyczne w Lublinie w latach 1951-2015Annales UMCS, sec. B, 72, 2, s. 27-39.
 14. Bartoszek K., Wereski S., Krzyżewska A., Dobek M., 2017: The influence of atmospheric circulation on bioclimatic conditions in Lublin (Poland). Bulletin of Geography. Physical Geography Series, vol. 12, p. 41-49
 15. Krzyżewska A., Dobek M., Domżał-Drzewicka R, RzącaM., 2017. Emergency interventions due to weather related hypothermia. Weather,  Volume 72, Issue 1, 8–12.
 16. Krzyżewska A., Bartoszek K., Wereski S., 2016. Warunki meteorologiczne w Lublinie podczas wyjątkowo uciążliwej fali upałów w sierpniu 2015 r. Przegląd Geofizyczny LXI, z. 3-4, 239-246.
 17. Krzyżewska A., Nowosad M., Dobek M., 2016. Silne fale termiczne w Lublinie. Acta Geographica Lodziensia 104, 11-19. 
 18. Dobek M., Krzyżewska A., 2015. Wybrane zagadnienia z bioklimatu Lublina. Annales UMCS, sec. B. vol. 70, no 2, 117-129.
 19. Krzyżewska A., 2015. Comparison of two methods of warm and cold wave identification based on the example of selected cities of the moderate and cold zone. Geographia Polonica vol. 88, 3, pp. 483-492
 20. Krzyżewska A., 2015. Fale upałów i ich skutki na przykładach z Europy i Ameryki Północnej. [w:] Lorenc H., Ustrnula Z. (red.), Klimat a społeczeństwo i gospodarka. Wyd. Polskie Towarzystwo Geofizyczne - Oddział Warszawski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Warszawa, ss. 161-174
 21. Krzyżewska A., 2015. Szczególnie uciążliwe fale upałów w Lublinie. Przegląd Geofizyczny LX, 3-4, 205-213
 22. Krzyżewska A., Dobek M., Domżał-Drzewicka R., Rząca M., 2015. Upały a zdrowie i życie człowieka na przykładzie Lublina. [w:]  Wdowiak A., Tucki A. (red.) Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka. Wyd. Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznej, Włodawa, ss. 39-51
 23. Krzyżewska A., 2014. Przegląd metod wydzielania fal upałów i fal mrozów. Przegląd Geofizyczny LIX, 3-4, 157-173
 24. Krzyżewska A., 2014. Fale ciepła i chłodu w (V) południowo-wschodnim regionie bioklimatycznym w latach 1981-2010. Annales UMCS sectio B LXIX, ss. 143-154
 25. Krzyżewska A., Wereski S., 2011. Fale upałów i mrozów w wybranych stacjach Polski na tle regionów bioklimatycznych (2000-2010). Przegląd geofizyczny. Rocznik LVI, zeszyt 1-2, s. 99-109, Warszawa. ISSN 0033-2135 
 26. Krzyżewska A., 2010. Fale upałów jako zjawisko ograniczające turystykę w dużych miastach świata. [w:] Richling A. (red.) Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XXVII, wyd. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, s. 239-244, ISSN 1899-3850, ISBN 978-83-61044-17-8
 27. Krzyżewska A., 2007. Dane internetowe NCDC a dane IMGW – porównanie na przykładzie stacji Lublin – Radawiec (1995-2000). [w:] M. Miętus i in. (red.) "200 lat pomiarów i obserwacji w Gdańsku". Monografie IMGW 2007. IMGW Warszawa
 28. Krzyżewska A., 2007. Najsilniejsze huragany w ostatnim stuleciu w USA. [w:] J. Szkutnicki i in. (red.) Cywilizacja i żywioły. Monografie IMGW 2007. IMGW Warszawa.
 29. Krzyżewska A., Dobek M., Kieliszek A., 2006. Rozwój komórek burzowych na podstawie zdjęć satelitarnych. Annales UMCS Vol. LXI, Sectio B 2006, Lublin
 30. Krzyżewska A., 2005. Charakterystyka wybranych baz danych z dziedziny meteorologii i klimatologii w Internecie. Acta Agrophisica vol. 6, nr.1 (2005), Lublin

Inne

 1. Krzyżewska A., 2008. „Seminarium na temat wykorzystania teledetekcji naziemnej w Polsce”; Wiadomości Uniwersyteckie  nr 9 (150) grudzień’08.
 2. Krzyżewska A., 2008. „Zjawiska ekstremalne w Rumunii”; Wiadomości Uniwersyteckie nr 1 (142) styczeń’08.