Aplikacja edukacyjna Web-GIS "Naturalne bogactwa Polski"

Zespół w składzie: Alicja Nieć, Maja Potęga, Anna Kamińska, Sandra Chrustowska, Patryk Bilski, Karol Czerwonka ze Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod opieką dr. Mateusza Zawadzkiego opracował i przygotował aplikację edukacyjną Naturalne bogactwa Polski.

Aplikacja jest wynikiem realizacji zwycięskiego projektu pozyskanego w ramach konkursu „Minigranty im. Anny Pasek dla Kół Naukowych”. Jej celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu rozlokowania surowców naturalnych oraz ośrodków ich pozyskiwania na terenie Polski. Prezentuje informacje dotyczące importu, eksportu, wydobycia oraz wykorzystywania poszczególnych surowców. Dane wykorzystane do utworzenia aplikacji pochodzą z zasobów Państwowego Instytutu Geologicznego.

Aplikacja składa się z trzech elementów głównych przeznaczonych do nauki i sprawdzania zdobytej już wiedzy – Nauka, Test i Tryb swobodny. W pierwszym z nich materiał podzielony jest na 6 działów, segregując tym samym wiedzę m.in. na temat surowców energetycznych, metalicznych czy chemicznych. Wszystkie udostępnione informacje, zoptymalizowane są pod kątem nauki dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Segment Nauka oprócz podstawowych danych, zawiera liczne ciekawostki, zdjęcia tematyczne, a także wykresy – pozwalając na szybkie przyswajanie wiedzy. Użytkownik aplikacji może również dostosować mapy do własnych potrzeb, zmieniając kolory czy warstwy z informacjami.

Tryb swobodny pozwala na wykorzystanie wszystkich danych znajdujących się w Nauce. Można w nim dowolnie modyfikować mapę Polski, nakładając na siebie obszary z informacjami o surowcach.

Zdobytą wiedzę uczeń może sprawdzić dzięki narzędziu Test. Opcja ta oferuje zestaw testów dotyczących poszczególnych działów oraz ogólny test, który pozwala ocenić całokształt nabytych informacji. Po rozwiązaniu zestawu pytań system pozwala na przesłanie odpowiedzi na maila z określeniem poprawności odpowiedzi.

Aplikacja jest w pełni responsywna co umożliwia korzystanie z niej zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych.

Link do aplikacji: bogactwanaturalne.annapasek.org 
Link do projektu: annapasek.org/projekty

    Aktualności

    Data dodania
    28 września 2021