„Rynek nieruchomości - aspekty prawne i ekonomiczne” (6-7.12)

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, zapraszają na IV Konferencję Naukowo-Branżową pn. „Rynek nieruchomości – aspekty prawne i ekonomiczne”. Wydarzenie rozpocznie się 6 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00 w auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (al. Kraśnicka 2cd, Lublin).

Na kolejnej, czwartej konferencji dotyczącej problematyki rynku nieruchomości zostanie zaprezentowanych ponad 20 referatów. Poruszana problematyka pokazuje dobitnie, z jak złożonymi zagadnieniami mamy do czynienia pod pozornie prostym hasłem „rynek nieruchomości”.

Referaty dotyczą ważnych elementów szybko przekształcającego się rynku nieruchomości w Polsce. Zdecydowana większość spośród nich porusza zagadnienia różnych aspektów rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Niezwykle istotne są tutaj m.in. aspekty prawne i inne mechanizmy oddziaływania władz publicznych na rynek nieruchomości, w tym także najnowsze rozwiązania, które będą wprowadzane od 2019 roku, programu rządowego „Mieszkanie dla Młodych”, wpływu polityki przestrzennej na działalność developerów, zasobów mieszkaniowych w ujęciu regionalnym, czy też struktury nieruchomości komunalnych w poszczególnych gminach w kraju w kontekście przepływów finansowych z tym związanych.

Istotne kwestie dotyczą rynku lokali na wynajem zarówno mieszkań, jak i lokali komercyjnych (biurowych), jak również rozwijającego się rynku inwestycji mieszkaniowych jako formy zabezpieczeń inwestorów indywidualnych przed inflacją. Interesujące są także zagadnienia analizujące nowe, dotychczas niestosowane w naszym kraju, instrumenty finansowe, prawne, a nawet informatyczne w obsłudze rynku nieruchomości.

Poza problemami związanymi z budownictwem mieszkaniowym zostaną poruszone także kwestie rynku nieruchomości zabytkowych, obrotu gruntami rolnymi, czy też zagadnienia związane ze statusem prawnym nieruchomości i jego zmianami. Ponadto zostaną zaprezentowane analizy dotyczące znaczenia nieruchomości jako czynnika kształtującego zjawiska społeczne i ekonomiczne, ale także wpływu tych zjawisk na rynek nieruchomości.

Dziękujemy wszystkim autorom za nadesłane materiały, mając nadzieję, że zostaną one dobrze przyjęte przez słuchaczy. Życzymy uczestnikom konferencji wzbogacenia wiedzy o tak złożonej problematyce, jaką jest rynek nieruchomości, owocnej dyskusji w trakcie referatów i panelu, a także w dyskusjach kuluarowych.

Szczegółowy program konferencji >>
 
Zapraszamy do udziału w konferencji.
 
prof. dr hab. Marian  Harasimiuk
dr hab. Waldemar A. Gorzym-Wilkowski
Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 

    Aktualności

    Autor
    Anna Sawicka
    Data dodania
    4 grudnia 2018