Warsztat "Automatyzacja procesu zarządzania incydentami”

05.04.2023

31 marca na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbył się warsztat pn. „Automatyzacja procesu zarządzania incydentami” skierowany do studentów drugiego roku I st. geografii wojskowej i zarządzania kryzysowego. W trakcie warsztatu pokazane zostały nowoczesne narzędzia do prowadzenia procesu zarządczego oraz praktyczne aspekty działania aplikacji Celius. Organizatorem szkolenia był prof. dr hab. Waldemar Kociuba. W warsztacie uczestniczyły również Władze Wydziału oraz pracownicy Administracji UMCS. Fot. M. Zembrzycki