Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Magdaleny Nowackiej

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Nowackiej

 Temat pracy:

„Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej na terenie gmin powiatu szydłowieckiego”

PROMOTOR

Prof. dr hab. Andrzej Świeca
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

*

RECENZENCI

dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. UKW
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

prof. dr hab.  Bogdan Sawicki
Katedra Turystyki i Rekreacji
Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się w dniu

9 lipca 2014 r. o godz. 10.00
w sali 301 przy al. Kraśnickiej 2cd w Lublinie

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się, do wglądu, w Bibliotece Głównej UMCS
ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie

 Dziekan
Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS
dr hab. Radosław Dobrowolski
prof. nadzw. UMCS

    Aktualności

    Autor
    Elżbieta Kubiak
    Data dodania
    26 czerwca 2014