Lista rankingowa - stypendium doktoranckie 2021/2022

LISTA RANKINGOWA DLA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Lista dla IV roku

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

1

254182

123

2

281336

70

 Zgodnie z limitem miejsc stypendialnych ustalonym przez Dziekana pismem z dnia 01.09.2021, Wydziałowa Komisja ds. stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, wnioskuje o przyznanie stypendiów doktoranckich następującym osobom:

IV rok: 254182; 281336;

 

LISTA RANKINGOWA DLA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

Lista dla IV roku

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

1

254182

123

2

281336

70

 Zgodnie z limitem miejsc stypendialnych wynikającym z zarządzenia Nr 57/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 2 października 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, Wydziałowa Komisja ds. stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, wnioskuje o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych następującym osobom:

IV rok: 254182; 281336;