Zazielenienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin coraz bliżej finalizacji!

17.10.2023

10 października 2023 odbyło się spotkanie podsumowujące prace nad stworzeniem koncepcji zazielenienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin. Celem projektu jest z jednej strony stworzenie spójnej koncepcji zieleni urządzonej, zarówno na potrzeby zlokalizowanych ww. obszarze przedsiębiorstw, jak i przylegających do Strefy obszarów zabudowy mieszkaniowej, a z drugiej ukazanie możliwych obszarów współpracy na linii miasto-biznes-uczelnie. W spotkaniu brali udział studenci i ich opiekunowie merytoryczni z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przedstawiciele firm działających w Strefie, a także władz miasta, w tym Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk. Zespół projektowy z UMCS reprezentowała dr Dagmara Kociuba z Katedry Gospodarki Przestrzennej oraz inż. Anna Puchacz ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity”. Fot. Lublin Gospodarczy