Wystawa "Zmysły i emocje" w CSK w Lublinie

24.07.2023

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przygotował w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 unikalną ekspozycję, wyrastającą z wiedzy naukowej i zaangażowania środowiska akademickiego. Stworzył atrakcyjną przestrzeń, gdzie zwiedzający wchodzą w interakcję z blisko 100 eksponatami, które uwrażliwiają na bodźce wzrokowe, akustyczne, węchowe i czuciowe. Wystawę współorganizowali pracownicy i studenci naszego Wydziału. Zagadnienie odbioru otaczającego nas świata ujęto w ramy wystawy, w której przygotowanie zaangażowani są pracownicy oraz studenci Uczelni. Interaktywna wystawa będzie prezentowana w przestrzeniach otwartych poziomu -1 Centrum Spotkania Kultur w okresie 13.06.-01.10.2023 r. Fot. M. Zembrzycki