Wyróżnienie Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich

27.04.2022

W dniu 23 kwietnia 2022 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się jubileuszowe posiedzenie Zarządu Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich poświęcone obchodom 50-lecia Oddziału. W uroczystości udział wzięli członkowie Towarzystwa, przedstawiciele lubelskiego środowiska urbanistów, przedstawiciele samorządu oraz lubelskich uczelni wyższych. W ramach uroczystego posiedzenia nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej przygotowaną na lokalnych uczelniach lub dotyczącą obszaru woj. lubelskiego. Wśród laureatów konkursu znaleźli się absolwenci Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Fot. OL TUP