Współpraca z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Volodymira Gnatiuka

08.04.2016

W dniu 05 kwietnia br. miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie a Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Volodymira Gnatiuka w Tarnopolu na Ukrainie. W imieniu UMCS dokument sygnował Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej prof. Radosław Dobrowolski, stronę ukraińską reprezentował doc. Andrij Kuzyszyn- Dziekan Wydziału Geograficznego TNUP.