Wręczenie wyróżnień mgr. Kamilowi Kultysowi

08.11.2021

Uprzejmie informujemy, że tytuł najlepszego absolwenta Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS oraz Srebrny Medal Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku 2021 otrzymał Pan mgr Kamil Kultys. Pan Kamil Kultys jest absolwentem studiów II stopnia kierunku geografia. Podczas studiów wykazał się wysoką aktywnością badawczą, bogatym dorobkiem naukowym, ponadprzeciętnymi osiągnięciami organizacyjnymi a także aktywnościami popularyzującymi nauki o Ziemi, Wydział i Uniwersytet. Obecnie Pan mgr Kultys kontynuuje działalność badawczą w ramach szkoły doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych UMCS. Ze względu na sytuację epidemiczną uroczyste wręczenie medalu przez Władze Dziekańskie odbyło się w dniu 5 listopada na Wydziale. Podczas spotkania mgr Kultys otrzymał również dyplom przyznany przez kapitułę nagrody im. Dr Anny Siedleckiej dla wyróżniających się absolwentów Wydziałów: Biologii i Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.