Wizyta żołnierzy WOT

24.11.2022

W dn. 22.11.2022 Wydział odwiedzili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy przedstawili prelekcję na temat celów, zasad i działalności WOT studentom kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe. Fot. M. Zembrzycki