Warsztaty SKNP "SmartCity" na Green Week 2022

06.06.2022

Trwa III Green Week w Lublinie, w tym roku pod hasłem "Spacer żywiołów: woda, ziemia, powietrze". W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele naszego Wydziału, w tym Studenckie Koło Naukowe Planistów ,,SmartCity”. Studenckie Koło Naukowe Planistów ,,SmartCity” 2 czerwca 2022 roku przeprowadziło na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS grę terenową ,,Wkomponuj się w przestrzeń”. W ramach gry, uczestnicy otrzymali wykonane przez SKNP ,,SmartCity” mapy Ogrodu Botanicznego z zaznaczonymi punktami gry. Zadaniem uczestników było odwiedzić wszystkie punkty gry. W każdym punkcie znajdowali się członkowie Koła, którzy przydzielali uczestnikom proste zadania związane z planowaniem przestrzennym, przyrodą oraz ekologią. Grę prowadzili inż. Patrycja Adamczyk (prezes SKNP ,,SmartCity”) oraz Patryk Pawluczuk. Ich zadaniem było wprowadzenie uczestników w zasady wspólnej zabawy, a także podsumowanie oraz rozdanie drobnych upominków za przejście gry.