Warsztaty dla licealistów w Guciowie (14.06.2021)

22.06.2021

Studenci Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS poprowadzili warsztaty dla licealistów.