System obszarów chronionych na Roztoczu a w rozwój zrównoważony regionu - seminarium naukowe

25.04.2022

21 kwietnia w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi 2022 na UMCS odbyło się seminarium naukowe na temat System obszarów chronionych na Roztoczu a w rozwój zrównoważony regionu. Współorganizatorem wydarzenia był Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Gości powitała Dziekan WNoZiGP, dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS. W seminarium wzięło udział czworo prelegentów: dr hab. Wioletta Kałamucka (WNoZiGP UMCS), dr Anna Cwener (Ogród Botaniczny UMCS), mgr Tadeusz Grabowski (Roztoczański Park Narodowy) oraz dr Krzysztof Kałamucki, prof. UMCS (WNoZiGP UMCS) Wydarzeniu towarzyszyło zwiedzanie wystawy fotograficznej pt.: Roztocze i Puszcza Solska z lotu ptaka autorstwa Jarosława Wawerskiego. Fot. OL PTG