Spotkanie z władzami gminy Kodeń, 22 maja 2019 r.

24.05.2019

Dnia 22 maja 2019 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się spotkanie z władzami Gminy Kodeń. Wydział reprezentowały Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Irena A. Pidek, prof. nadzw. UMCS oraz dr Dagmara Kociuba z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS, zaś Urząd Gminy w Kodniu Wójt p. Jerzy Troć oraz Zastępca Wójta p. Andrzej Krywicki.