SKNP „SmartCity” na warsztatach w szkołach partnerskich UMCS

14.12.2021

W grudniu członkowie Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity” działającego pod opieką dr Dagmary Kociuby na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, przeprowadzili kolejne warsztaty z cyklu „Żywa przestrzeń miejska” w szkołach partnerskich UMCS.